Aktuální info v odvětví cukrovka - cukr

3. července v 07:28

Nízká cena cukru na trhu EU přetrvává, poslední hlášení jsou v rozmezí do 435 EUR/t. Jsou očekávány nízké zásoby cukru, ale ceny zůstanou nízké, neměly by převýšit 500 EUR/t, a to s předpokladem i až do roku 2025.
EK představila model, že do roku 2025 by se měla změnit struktura plodin. Uvádí to jako kombinaci ve změně výnosu a ve změně ploch. Celkově předpokládá, že u cukrovky bude vzestup jen o 2 %, vzestup by měl být zejména ve výnosech a celkové produkci, ale plocha by mohla klesnout z 1,6 mil. ha na 1,4 mil. ha. U pšenice + 34 %, kukuřice + 13 %, jarní ječmen + 17 %, řepka + 9 %, slunečnice + 6 %.
Výnosy by měly do budoucna na celoevropské úrovni stoupat nad 80 t/ha a je předpoklad, že ceny za cukrovku budou v rozmezí 23 EUR/t za průmyslovou řepu až po 30 EUR/t za cukrovku pro produkci cukru. Cílem bude výroba většího množství BC (+ 5 %) na menší ploše.
Státy v EU ale reagují na situaci na trhu a na očekávaný pád kvót na podzim 2017 postupným navyšováním ploch cukrovky. Meziročně bylo v rámci CIBE oseto + cca 150.000 ha cukrovky, BE + 5 tis., CZ + 2,5 tis., DE + 40 tis., FR + 30 tis., PL + 30 tis., SE + 10 tis., UK + 10 tis., NL + 12 tis. ha a další mírná navýšení.
Pro budoucí udržitelné pěstování cukrovky v rámci ČR jsou nezbytné dotace v rámci citlivých komodit, které dle plochy osevu cukrovky činí 7000,- až 7800,-/ha, celkem 450 mi. Kč. Od roku 2018 je naděje, že z celkové sumy dotací by pro citlivé komodity šlo až 25 % (nyní je to jen 15 %) a dotace na 1 osetý ha cukrovkou by mohly docílit 10 tis. Kč/ha a dorovnali bychom se na úroveň těchto dotací v okolních státech. Rentabilita pěstování vychází dle studií ÚZEI až při ceně nad 790,-/t (v průměru let 2010 - 2015). Proto je nutná podpora cukrovky přepočtená alespoň 100,-/t k minimálním cenám.