Aktuální vyjednávání se společností Tereos TTD

8. června v 08:22

V současné době SPC Čech jedná se společností Tereos TTD o nové kupní smlouvě pro osev 2017. Smlouva s ohledem na přechod do volného trhu bez kvót na podzim 2017 bude jednoletá a následně budeme pracovat na víceleté KS v režimu bez kvót. KS pro rok 2017 bychom rádi společně předložili v průběhu léta, aby pěstitelé mohli připravovat osevní postupy.
Základní cena pro veškerou vyprodukovanou cukrovku bude min. 700,-/t (vč. nadkvótové, bez ohledu na posuny v kurzu CZK/EUR).
Nyní jsou stále v řešení následující body: vzorec pro výpočet doplatku k minimální ceně cukrovky (jednáme o koeficientech a zjednodušení vzorce odstraněním expedičních nákladů), hranice povolených srážek 15 % (zůstane zachována, ale příplatky za čistou cukrovku budou až pod hranicí víceletého průměru srážek v TTD), řízky (možnost odběru ve více formách), paušální srážka na seřez (bude dohodnuta v rozmezí 3 - 3,5 %) a výkup cukrovky bez dořezu.