Cyklus zimních seminářů pro pěstitele cukrovky a osivářská fóra ve dnech 16. a 17. ledna 2019

6. ledna v 19:20

Řepařská komise při TTD, Řepařský institut spol. s r.o., Tereos TTD, a.s. a
Svaz pěstitelů cukrovky Čech


si vás dovolují pozvat na


Cyklus zimních seminářů pro pěstitele cukrovky a osivářská fóra ve dnech 16. a 17. ledna 2019

Přednášky 9:00 – 13:30 hod., oběd - občerstvení zajištěno

Kontakty pro nahlášení účasti a pro eventuální další zprávy či připomínky:
Ing. M. Zvěřina 602 318 861, e-mail: mzverina@tereos.com
Martin Kotek 603 889 739, e-mail: mkotek@tereos.com,

 Velké semináře zimních škol a osivářská fóra
Místo a čas konání:
16. 1. 2019, středa Dvorana Smiřice (oblast cukrovaru ČM)
17. 1. 2019, čtvrtek Kulturní Dům v Bezně (oblast cukrovaru DOB)

Program zahajovacích seminářů a osivářských fór:

Téma dne: Politika, hospodářské trendy, krizové období, nabídka osiv pro zbývající plochy
Ing. O. Reinbergr, TTD: Úvodní slovo, situace na trhu v cukru a lihu, výhled a vize pěstování cukrové řepy v ČR
Ing. Z.Trnka / Ing. D. Froněk, MZe ČR: pohled na komoditu cukrovka – cukr ze strany MZe , podpora komodity v r. 2019
Ing. Otakar Šašek / Ing. Jan Křováček PhD.: Aktuální pozice SPCČ k současné situaci v komoditě
Ing. K. Chalupný, TTD: Zhodnocení ročníku 2018, platba za řepu, výhled pěstování řepy v roce 2019
Ing. Jan Křováček, PhD. - Zahájení osivářského fóra
Prezentace osivářských firem: Stručná nabídka osiv firem STRUBE, SES VDH, Selgen FD, MARIBO-HILLESHOG, KWS, BETASEED