Dny otevřených dveří - nový systém výkupu řepy

13. září v 21:10

Informace pěstitelům - nový systém výkupu v laboratořích společnosti TTD

Vážení pěstitelé,

zveme Vás na den otevřených dveří ve společnosti Tereos TTD, tématem bude "nový systém výkupu" platný od letošní kampaně 2016/17.

Termíny:       16.9.2016, 9.00 - 12.00 cukrovar České Meziříčí
                      20.9.2016, 9.00 - 12.00 cukrovar Dobrovice


Ke srážce za minerální nečistoty bude připočten paušál 3,2 %. Cukrovka nebude dořezávána a digesce se stanoví z celé bulvy. Je předpoklad vzestupu výnosu cukru/ha.
Během sklizně je třeba kontrolovat správný mikroseřez a v případě nejasností vše hned konzultujte s příslušným agronomem cukrovaru ve Vaší oblasti nebo se zástupci SPCČ.
Buďte přímo u výkupu své cukrovky, i když počítáme opět se zavedením kontrolorů/zástupců SPCČ ve výkupních laboratořích v obou cukrovarech!
Prosím vezměte na vědomí následující standard výkupu, který je třeba dodržet, i když další diskuse je možná.

Dobrovice - průměrný povolený počet řep s řapíky na vzorek                                Postih v Kč/t čisté hmotnosti
do 10 řep                                                                                                                                     0
od 10 řep a do 15 řep včetně                                                                                                        20
nad 15 řep                                                                                                                                   40

České Meziříčí - průměrný povolený počet řep s řapíky na vzorek                        Postih v Kč/t čisté hmotnosti
do 15 řep                                                                                                                                      0
od 15 řep a do 22 řep včetně                                                                                                         20
nad 22 řep                                                                                                                                    40

Důvodem stanovení rozdílného počtu řep mezi cukrovarem Dobrovice a České Meziříčí je rozdílná velikost objemu odběrové sondy.

Věříme, že společně přechod na nový systém výkupu zvládneme a spokojeny budou obě strany.
S pozdravem, Jan Křováček, SPCČ, Semčice, 13.9.2016