Dojednané smluvní podmínky pro osev 2017

12. července v 11:12

                                                                                          

                                                                                                                                   Všem pěstitelům cukrovky 
                                                                                                                                   Semčice 12.7.2016

 

Vážení pěstitelé,

 

     zasíláme Vám informaci o podmínkách pro dodávky cukrovky z osevu příštího roku, tj. kampaň 2017-18.

     Tyto podmínky byly dojednány v rámci několika setkání zástupců SPC Čech v Řepařské komisi s vedením společnosti TEREOS TTD.

Byly dohodnuty tyto zásadní podmínky:

  1. garance minimální ceny 710,- Kč/t pro veškerou dodanou cukrovku (A,B,C) při cukernatosti 16 %
  2. vyšší příplatky za digesci v rozmezí 19-20 %. Za navýšení o 0,1 % zvýšení ceny
    o  0,6 % a při digesci nad 20 % za navýšení o 0,1 % zvýšení ceny o 0,5 %.
  3. paušální seřez na úrovni 3,2 % hmotnosti (platí již pro kampaň 2016-17)
  4. příplatek za ranné dodávky 5,- Kč/t/den do 30.9. (platí již pro kampaň 2016-17)
  5. pro kampaň 2017-18 bude vypuštěn vzorec k výpočtu doplatku k minimální garantované ceně.
    Případný doplatek bude závislý na situaci na trhu s cukrem a lihem a hospodářském výsledku Tereos TTD.

 

     Při dojednávání nových podmínek pro rok 2017/18 jsme byli motivováni snahou o odblokování komplikovaných jednání   o podobě kupní smlouvy.

 

NÁŠ NÁVRH JE PROJEVEM DŮVĚRY V PARTNERA!

     Vstřícným krokem TEREOS TTD bylo následné nové navýšení minimální ceny ze 700,- Kč/t na 710,- Kč/t za veškerou řepu.

     Věříme, že TEREOS TTD zaplatí nám pěstitelům takovou cenu, která bude odpovídat jeho postavení na trhu a nejširšímu portfoliu produktů ze zpracované řepy, tj. cenu, která bude nejvyšší nebo bude patřit k nejvyšším v ČR.

     Žádáme Vás, pěstitele, abyste zvážili možnost navýšení ploch osetých cukrovkou. Je v zájmu pěstitelů i zpracovatele, aby byla plně využita zpracovatelská kapacita cukrovarů a abychom plochu cukrovky vrátili zpět k hranici 37 tisíc hektarů.

 

     Děkujeme Vám za důvěru

                                                                                               S pozdravem za SPC Čech

                                                                                       Ing. Otakar Šašek, předseda představenstva
                                                                                       Ing. Jan Křováček, Ph.D., výkonný ředitel