Dotazník pro pěstitele

7. května v 15:15

Vážení, 

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci a prosíme, kdo doposud nevyplnil dotazník, aby tak učinil a naskenovaný nám jej obratem zaslal zpět na e-mail: spcc@semcice.cz - nejpozději však do 17.5.2019. Předem děkujeme za získání objektivních podkladů pro další jednání SPC Čech. Získané výsledky budou zveřejněny v zápise z VH SPCČ konané dne 2.5.2019.

 

          Dotazník pro pěstitele

 

    NA  ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ

 

     S v a z u   p ě s t i t e l ů   c u k r o v k y   Č e c h

dne 2.5.2019 v Bezně

  

            Otázky :

 

1. Jaká je Vaše představa o minimální garantované ceně za cukrovku, aby její pěstování bylo udržitelné?

 

                                           ………….Kč/t (při 16 %) (uveďte částku)

 

2. Ovlivní Vámi uvažovanou plochu osevu pro rok 2020 zákaz účinných látek v přípravcích na ochranu rostlin?

 

                                                               ANO  /  NE (zakroužkujte)

…………………………………………………………………………

…………………………………………(možno konkrétněji specifikovat)

 

3. Kde vidíte největší problém u systému výkupu cukrovky?

 

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

 

4. Jaké jsou dle Vás další zásadní problémy v kupních smlouvách (RSoD)?

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

 

Kontakt:

 

Podnik………………………………………………………………..

 

Výměra cukrovky (aktuální)………………………………………..

 

Kontaktní e-mail……………………………………………………..

 

Tel.   ………………………………………………………………….

 Děkujeme za spolupráci!