Informace o jednání mezi SPCČ a Tereos TTD a.s.

12. dubna v 14:56

 

 

Informace o jednání mezi SPCČ a Tereos TTD a.s. – možné dodatky k SoD 2018/2019

                                                                                                                                        

                                                                                                                               Všem pěstitelům cukrovky

                                                                                                                               Semčice 5.4.2018

Vážení pěstitelé,

                od 16.2.2018 (konání Řepařské komise TTD) jsme několikrát jednali v rámci Představenstva a Dozorčí rady SPCČ a v užším kruhu vyjednávacího týmu SPCČ společně s vedením společnosti Tereos TTD o složité situaci na trhu s cukrem. Cena cukru v EU i ve světě je kriticky nízká a je kombinována s nadbytkem cukru z poslední kampaně. Tento fakt se pak přímo promítá do ceny cukrovky. Vedení cukrovaru nás požádalo, zda by bylo možné vykrýt plánovanou ztrátu cukrovaru v novém roce od 1.4.2018 do 31.3.2019 snížením minimální garantované ceny cukrovky v podepsaném kontraktu 2018/19 nejprve o 20,-/t, následně pak o 50,-/t, případně hledat jiné cesty (příspěvek na dopravu, změny u řízků, atd…). Jednalo by se o ponížení tržeb pěstitelů cukrovky v Čechách o 150 až 180 mil. Kč. Situaci jsme projednali na Představenstvu 22.2.2018 na Skalsku s výstupem pro cukrovar, následně 21.3.2018 v užším kruhu v Tereos TTD a naposledy 29.3.2018 na Představenstvu ve Slatinách. Požadavky cukrovaru projednali členové Představenstva i s dalšími pěstiteli.

Proto nyní můžeme v následujících bodech sumarizovat náš postoj:

  • podepsaná kupní smlouva (SoD 2018/19) je dvoustranným aktem mezi cukrovarem a pěstitelem a zástupci pěstitelů v Představenstvu, DR SPCČ a v ŘK TTD mohou dát pouze doporučení k možnému podpisu dodatku k uzavřené smlouvě
  • doporučujeme nezasahovat do podepsaných smluv 2018/19, výši doplatku k cukrovce z osevu 2017 ponecháváme s ohledem na nelehkou situaci na trhu s cukrem na vedení společnosti Tereos TTD
  •  nové kupní smlouvy 2018/19 již zhoršily podmínky pro pěstitele v řádu cca 90 mil. Kč v základní ceně a není možné několik měsíců po doporučení SPCČ k podpisu těchto smluv podepsané kontrakty dále zhoršovat
  • pěstování cukrovky je na hraně rentability a bez dotací VCS (citlivé komodity) neperspektivní, navíc zde vstupuje silný vliv ročníku, ten může rozhodnout, že výnos pozdním setím klesá i o několik tun (může to být zrovna rok 2018)
  • jsme nakloněni k dalším jednáním se společností Tereos TTD, ale až v průběhu konce léta, počátku kampaně při prvních predikcích výnosu pro rok 2018 a následně před koncem kampaně, kdy bude i pro nás jasnější hospodářský výsledek cukrovaru i pěstitele

               

Děkujeme za Vaši dosavadní spolupráci, Vaše názory a podporu, přejeme dobrý osev cukrovky, i když letos s mírným zpožděním. Více informací podají členové Představenstva, DR a výkonná složka SPCČ a budou prezentovány na VH SPCČ v Bezně v poslední dekádě dubna.

 

                                                                                                                           S pozdravem za SPC Čech

                                           Ing. Jan Křováček, Ph.D., výkonný ředitel

                                           Ing. Otakar Šašek, předseda představenstva