Informace z jednání Představenstva SPC Čech

14. září v 19:47

* Podmínky pro Smlouvy o dodání (kupní smlouvy) pro osev roku 2018 * Minimální garantované ceny * Kontroly v cukrovarech

Vážení pěstitelé cukrovky,

            na společném jednání Představenstva SPC Čech s vedením společnosti Tereos TTD dne 12.9.2017 na Skalsku byly dohodnuty podmínky pro Smlouvy o dodání (kupní smlouvy) pro osev roku 2018. Smlouva bude jednoletá. Bude platit v principu kupní smlouva z osevu 2017, pouze u minimálních garantovaných cen nastává změna na 700,-/ t cukrovky smluvní a 450,-/t cukrovky nadsmluvní.

            Bylo dojednáno s odběratelem, že dojde ke stabilizaci ploch cukrovky na současné úrovni, protože s ohledem na prodlužující se délku kampaně a možné problémy při dodávkách v posledních dnech/týdnech kampaně a zároveň také s ohledem na principy plateb dotací na citlivé komodity není zájem o neustálý nárůst ploch a produkce.

         Dojednané minimální garantované ceny v CZK nejsou konečné a po ukončení kampaně 2018/19 budeme jednat obdobně, jako tomu bylo doposud s vedením Tereos TTD o doplatcích k minimálním cenám. Situace na trhu s cukrem nyní při přechodu do volného trhu jistě nebude jednoduchá, ale věříme, že společně předpokládané kritické období ustojíme a pěstování řepy přetrvá.

            Co se týče kontrol v cukrovarech Dobrovice a České Meziříčí v kampani 2017/2018, budou fungovat od 20.9. nahodilé kontroly, kontrolory znáte, pro cukrovar Dobrovice bude fungovat p. Havlíček tel. 776 731 642 a pro cukrovar České Meziříčí p. Förster tel. 603 810 036, oba s výpomocí a kontrolami ze strany výkonné složky SPC Čech.

            Pokud předpokládáte, že při Vašich dodávkách by mohl nastat problém, kontaktujte zavčasu předem kontrolory a oni budou při Vašich dodávkách. Vhodné je se během své dodávky dostavit do cukrovaru a eliminovat tak potenciální problémy dohodou.

            Věříme, že informace, které jste obdrželi, budou pro Vás alespoň trochu uspokojivé, bylo dojednáno maximum možného.

 

S pozdravem a přáním rekordních výnosů při letošní sklizni,

 

Ing. Otakar Šašek, předseda představenstva, v.r.
Ing. Jan Křováček, Ph.D., výkonný ředitel, v.r.