Kontrola cukernatosti

14. listopadu v 10:18

Během měsíce října byly provedeny kontroly cukernatosti u 10 namátkových vzorků v obou laboratořích společnosti Tereos. V cukrovaru Dobrovice byl průměr cukrovaru 18,60 % a kontrolní cukernatost byla naměřena 18,58 %. V cukrovaru v Českém Meziříčí byl průměr cukrovaru 19,40 % a kontrolní cukernatost stanovena na 19,54 %. V průběhu listopadu budou naplánovány další kontroly.