Kontroloři výkupu cukrovky

10. října v 10:47

Vážení pěstitelé,
i v letošním roce je Vám k dispozici kontrola výkupu cukrové řepy organizovaná SPC Čech.
 Kontroloři namátkově dozorují u výkupu v obou cukrovarech. 

Kontakt na kontrolory: 
Cukrovar Dobrovice - p. Havlíček 776 731 642  
Cukrovar České Meziříčí - Ing. Förster 603 810 036 

V případě potřeby odebrání vzorků pro stanovení digesce či zájmu o provedení prací zkoušky, kontaktujte prosím výkonnou složku SPC Čech. 

Abychom se vyvarovali možným problémům, buďme si u výkupu cukrovky, pokud to jen trochu bude možné!