Kontroloři výkupu cukrovky

30. října v 07:37

V letošním roce pokračují od října kontroly výkupu cukrové řepy organizované SPC Čech. Kontroly budou probíhat namátkově v obou cukrovarech (Dobrovice a České Meziříčí).
Pokud budete mít pocit, že při Vaší dodávce cukrovky může být problém, předem kontaktujte kontrolora p. Förstera nebo výkonnou složku SPC Čech. To samé bude platit, pokud budete chtít odebrat vzorky pro stanovení digesce nebo provést prací zkoušku.
Abychom se vyvyrovali problémům, buďme si u výkupu své cukrovky, pokud to jen trochu bude možné. Pozdější reklamace a stížnosti po dodání cukrovky se řeší velmi obtížně!

Kontroly:
Cukrovar České Meziříčí - Ing. Förster 603 810 036
Cukrovar Dobrovice - výkonná složka SPC Čech, Semčice - Ing. Jan Křováček, Ph.D. 723 067 728,             Mgr. Martina Vorlová 606 649 652