Mezioborová dohoda

8. dubna v 15:15

V úterý 5.4.2016 byla na Ministerstvu zemědělství v odpoledních hodinách podepsána za přítomnosti ministra Ing. Mariana Jurečky Mezioborová dohoda (MD, IPA) mezi pěstiteli cukrové řepy v ČR a producenty cukru v ČR. Tato dohoda je celorepubliková a smluvními stranami jsou Svaz pěstitelů cukrovky ČR, zastoupený předsedou Ing. Otakarem Šaškem a Českomoravský cukrovarnický spolek, zastoupený předsedou Ing. Oldřichem Reinbergrem a místopředsedy ČMCS.
Tato dohoda vymezuje rámcové podmínky výkupu cukrové řepy a z této MD budou vycházet Smlouvy o dodání (SoD), dříve DKS a RKS.
Dohoda v odvětví cukrovka - cukr bude příkladem pro ostatní komodity a věříme, že zajistí stabilitu v nastavení dotací v rámci citlivých komodit (VCS). Společným cílem SPC ČR a ČMCS je zajistit více financí do komodity a dorovnat se tak sousedním zemím. Do roku 2018 ale změnu očekávat nemůžeme, až po přehodnocení v polovině roku 2017.
MD v  sektoru může být příkladem i pro okolní státy, kde se na aktualizaci a tvorbě nových MD nyní pracuje.

 

Foto zdroj: MZe