Mimořádná Valná hromada SPC Čech

24. září v 10:43

Mimořádná Valná hromada SPC Čech se koná dne 2.10.2018 od 9,00 v KD Bezno

 

 

                                                                                                                                                      

          P O Z V Á N K A

 

 

 

    NA  MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 

     S v a z u   p ě s t i t e l ů   c u k r o v k y   Č e c h,

 

    která se koná  v úterý  dne  2. října  2018 od 9.00

   v Kulturním domě v Bezně, okres Mladá Boleslav

 

Prezence účastníků v 8,30 - 9,00 hod

 

            PROGRAM :

 

1.   Kupní smlouvy (SoD) pro osev 2019 – představení vize SPCČ a vize Tereos TTD

 

2.    Diskuse ke smluvním podmínkám, doporučení pěstitelům

 

3.    Objednávky osiva cukrovky pro osev 2019 s ohledem na zákaz užití neonikotinoidů ze strany EK

 

4.    Osiva diskuse – prostor pro zástupce jednotlivých firem dodávajících osivo cukrovky

 

           

Vážení pěstitelé, cílem mimo navržený program VH je seznámit Vás také s aktuálními událostmi, vyjednáváním mimořádných dotací do cukrovky pro období krize. Důležitá bude Vaše účast! Jsme ve zlomovém období pro prvovýrobu i zpracovatele, kdy se rozhoduje o rozměru dalšího pěstování cukrovky v EU. V případě, že se nebude moci zúčastnit statutární zástupce podniku, vyšlete prosím náhradníky.

 

 

 

Upozornění : Valná hromada je usnášení schopná, pokud pozvání proběhlo podle stanov a je přítomna nejméně polovina  členů.  V případě,  že  Valná hromada  není  usnášení  schopná,  je  možno  o záležitostech,  které  byly na  programu jednání, rozhodovat po čekací době jedné hodiny bez ohledu na počet přítomných členů (Hlava III, čl. 11, bod 4 stanov).

__________________________________________________________________________________________

POZOR !!! Vaši účast prosím ohlaste telefonicky, e-mailem(spcc@semcice.cz, jan.krovacek@seznam.cz). Děkujeme.