Ohlášení "vyšší moci"

19. září v 10:02

SPC Čech doporučuje všem pěstitelům zvážit podání "VYŠŠÍ MOCI" na agronomické oddělení příslušných cukrovarů (Dobrovice, České Meziříčí), aby se tak vyvarovali případné sankci za nenaplnění kontraktu.

Vztahy s cukrovary jsou korektní, nepředpokládáme, že by odběratel cukrovky chtěl sankce uplatnit, ale je třeba ho informovat o nepříznivých podmínkách pro růst cukrovky v 2. polovině letního období 2016 (silné sucho se srážkami na úrovni do 50 % normálu). To se odrazí na nižším výnosu bulev. Výnosy budou dle jednotlivých pozemků rozkolísané.