Pozvánka na 26. řádnou valnou hromadu SPC Čech

14. dubna v 21:05

                                                                                                                                                      

          P O Z V Á N K A

 

    NA  26.  ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 

     S v a z u   p ě s t i t e l ů   c u k r o v k y   Č e c h,

 

    která se koná  v úterý  dne  26. dubna  2016 od 9.00

   v Kulturním domě v Bezně, okres Mladá Boleslav

 

Prezence účastníků v 8,00 - 9,00 hod

 

            PROGRAM :

 

1.     Zahájení valné hromady

2.     Volba komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu

3.     Vystoupení náměstka ministra zemědělství Ing. Jiřího Šíra

               4.      Zpráva o stavu odvětví a činnosti Svazu v roce 2015

5.      Diskuse k přednesené zprávě, vystoupení hostů

6.      Představení návrhu nové víceleté Smlouvy o dodání cukrovky po ukončení kvótového systému           v komoditě cukrovka – cukr

7.      Volby předsedy představenstva, členů představenstva, místopředsedů a dozorčí rady

8.      Volba zástupců pěstitelů do Řepařské komise

9.      Přestávka

10.    Zpráva Dozorčí rady

11.    Hospodaření Svazu v roce 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016

12.    Zaměření činnosti v roce 2016

13.    Vyhlášení výsledků voleb

14.    Diskuse

15.    Schválení usnesení z valné hromady

16.    Závěr jednání a společný oběd cca ve 13,00 hod

  

Vážení pěstitelé, cílem mimo obvyklou náplň volební VH je seznámit Vás s aktuálními událostmi, což je uzavření historicky první Mezioborové dohody v ČR mezi SPC ČR a ČMCS a dále seznámit s návrhem nové DKS s platností od osevu jaro 2017 (po ukončení kvótového systému). Vaše účast je nezbytná! Společně chceme hledat vhodná východiska, abychom předešli podobné krizi, která nastala u mléka po ukončení kvótového systému.

 

Upozornění : Valná hromada je usnášení schopná, pokud pozvání proběhlo podle stanov a je přítomna nejméně polovina  členů.  V případě,  že  Valná hromada  není  usnášení  schopná,  je  možno  o záležitostech,  které  byly na  programu jednání, rozhodovat po čekací době jedné hodiny bez ohledu na počet přítomných členů (Hlava III, čl. 11, bod 4 stanov).

__________________________________________________________________________________________

POZOR !!! Vaši účast prosím ohlaste telefonicky, e-mailem nebo zašlete poštou přiloženou   návratku.  Děkujeme.