Pozvánka na 27. řádnou valnou hromadu SPCČ

18. dubna v 15:03

          P O Z V Á N K A

 

    NA  27.  ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 

     S v a z u   p ě s t i t e l ů   c u k r o v k y   Č e c h,

 

    která se koná  ve čtvrtek  dne  27. dubna  2017 od 9.00

   v Kulturním domě v Bezně, okres Mladá Boleslav

 

Prezence účastníků v 8,00 - 9,00 hod

 

            PROGRAM :

 

1.     Zahájení valné hromady

2.     Volba komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu

3.     Vystoupení reprezentanta Ministerstva zemědělství ČR - Ing. Petr Jílek

               4.      Zpráva o stavu odvětví a činnosti Svazu v roce 2016

               5.      Diskuse k přednesené zprávě, vystoupení hostů (SPCMaSl, Tereos TTD,ČMCS, AK ČR, ZS ČR, ASZ,                                       CCPA, další)

               6.      Diskuse ke smluvním podmínkám od osevu cukrovky 2018 (volný trh)

7.      Přestávka

8.      Zpráva Dozorčí rady

9.      Hospodaření Svazu v roce 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017

10.    Zaměření činnosti v roce 2017 (předseda SPCČ)

11.    Diskuse

12.    Schválení usnesení z valné hromady

13.    Závěr jednání a společný oběd cca ve 12,00 hod

  

Vážení pěstitelé, cílem mimo obvyklou náplň řádné VH je seznámit Vás s aktuálními událostmi, vyjednáváním smluvních podmínek s odběratelem cukrovky Tereos TTD (víceletá SoD od osevu 2018). V případě, že se nebude moci zúčastnit statutární zástupce podniku, vyšlete prosím náhradníky. Jsme ve zlomovém nelehkém období kvóty/volný trh.

 

Upozornění : Valná hromada je usnášení schopná, pokud pozvání proběhlo podle stanov a je přítomna nejméně polovina  členů.  V případě,  že  Valná hromada  není  usnášení  schopná,  je  možno  o záležitostech,  které  byly na  programu jednání, rozhodovat po čekací době jedné hodiny bez ohledu na počet přítomných členů (Hlava III, čl. 11, bod 4 stanov).

__________________________________________________________________________________________

POZOR !!! Vaši účast prosím ohlaste telefonicky, e-mailem nebo zašlete poštou přiloženou   návratku.  Děkujeme.