Předběžné kampaňové výsledky v cukrovarech Tereos TTD, a.s.

19. ledna v 10:56

Ke konci kampaně 2015/2016 byly v cukrovarech Tereos TTD, a.s. následující odhady:

výnos přepočtený na 16 %  71,5 tun / ha
výsledná průměrná digesce  18,5 %
produkce cukrovky  2,4 mil. t16%
trvání kampaně  108 dní DOB, 102 dní ČM
sklizňová plocha cca  33 500 ha
průměrné srážky za kampaň  11,3 %
  Zdroj: informace z osivářské akce ve Smiřicích konané dne 12.1.2016