Smluvní podmínky pro osev 2017

3. července v 08:56

Na posledním jednání Řepařské komise TTD zástupci pěstitelů vznesli nové návrhy pro kontraktaci 2017/18.
Zásadním bodem byl návrh "vypustit zcela ze smlouvy vzorec pro dopočet doplatku ke garantovaným minimálním cenám" (dohoda na jednotlivých koeficientach již byla a dále by byla velmi zdlouhavá a žádná ze smluvních stran by nebyla spokojená) a při stanovení doplatku vycházet ze situace na trhu s cukrem a biolihem a stanovení výše doplatku ponechat na odběrateli. Tímto se maximalizuje důvěra mezi pěstiteli a cukrovarem a pozitivní přístup TTD ke stanovení doplatku se pak odrazí v možném růstu ploch na další období. Předseda Představenstva SPCČ Ing. Šašek v souvislosti s tímto navrhl také povýšit garantovanou cenu 700,-/t na úroveň cca 710,- až 720,-/t, protože dle sdělení TTD vize doplatku je.

Počátkem dalšího týdne nám bylo sděleno, že TTD návrhy pěstitelů akceptuje a stanovuje min. cenu pro veškerou cukrovku na hranici 710,-/t. SPC Čech proto zašle pěstitelům informační dopis, ve kterém podpoří záměr TTD, a to je navýšení ploch cukrovky zpět k hranici 37.000 ha pro osev 2017.

Výše paušálu na seřez byla dohodnuta na hranici 3,2 % a flexibilně se celý nový systém výkupu bude sledovat a TTD společně s SPCČ bude řešit případné nutné úpravy v tomto systému, pokud si to pak aktuální stav vyžádá.