"Souběžné dovozy"

16. dubna v 13:38

Nabídka firmy FERTISTAV CZ a.s.

                                                                         

Vážení pěstitelé,

            v letošním roce pokračujeme v úspěšné akci pro Vás z předchozích let „SOUBĚŽNÉ DOVOZY“. Cílem našeho snažení v letech 2009 až 2017 bylo a stále je dosažení podobné cenové hladiny pesticidů, jakou mají naši západní kolegové, zejména ve Francii. Letošní rok je 10. rokem, kdy se pro všechny pěstitele snažíme zlevňovat POR zejména do cukrovky, ale odráží se to i do výše slev od distributorů POR do všech Vámi pěstovaných plodin.

            Budeme muset bohužel čelit atakům ze strany Evropské komise na postupné omezení nebo likvidaci běžně používaných účinných látek v herbicidní ochraně cukrovky jako je PMP a DMP, jednání o těchto pro nás nepostradatelných látkách bude již brzy v tomto roce a čekáme složité vysvětlování pro EK, proč tyto látky zachovat. Na alternativy se připravujeme již nyní (v letošním roce budou k vidění herbicidní varianty založené na půdních herbicidech).

 

 V tomto roce bude aktivní v této problematice „Souběhů“ firma Fertistav CZ a.s.

 

Nabídka firmy FERTISTAV CZ  a.s.

            Firma Fertistav CZ a.s. je schopna nabídnout celou řadu přípravků do cukrovky, jako příklad uvádíme přípravky ze souběžného dovozu, kde se sleva oproti referenčnímu přípravku pohybuje na hranici 30 % a více, což by mohlo být zajímavé nejen pro menší pěstitele cukrovky. V případě zájmu kontaktujte firmu Fertistav.

        

        Fertistav CZ, a.s                           

        Jižní 2235, 288 02 Nymburk                                  

        tel.: 325 503 124, fax: 325 503 120

        E-mail: info@fertistav.cz, mobil: 602 780 100 (J. Balda)

        Ing.Štěrba -724 978 601; Ing.Padevět -602 218 466

 

- vybrané základní herbicidy do cukrovky (nabídka firmy je výrazně širší):

Souběžný přípravek

Referenční přípravek

Výchozí cena referenčního přípravku v Kč/l

Cena souběžného přípravku v Kč/l splatnost 31.10.

Sleva oproti referenčnímu přípravku při splatnosti do 31.10.

Glotron

Goltix Top

1210,-

730,-

40 %

Etofumezat 500 SC

Stemat Super

915,-

580,-

37 %

Fendi 160

Betasana SC

358,-

233,-

35 %

Mix DP 160 (80+80)

Beetup compact SC

420,-

275,-

35 %

Pantera QT

Pantera

---

377,-

 40 %

Rex Star 100 EC

Agil 100 EC

1155,-

720,-

37 %

Sinstar

Amistar

1617,-

890,-

45 %

Propistar 490 EC

Bumper Super

914,-

570,-

38 %

* další POR na vyžádání u firmy Fertistav

 

            Neváhejte prosím s objednávkou, setí se nyní dokončuje, všichni čekáme na vláhu z deště a první postřiky, zejména preemergenty, jsou na místě. Precizní ošetření cukrovky proti plevelům je základní podmínkou vysokého výnosu. Nesnažte se proto šetřit letos na nesprávném místě, což je ochrana proti plevelům, i když víme, že pěstování je díky poklesu cen cukru na evropském a světovém trhu na hranici rentability. Nutno na závěr také podotknout, že v pokusech i v provozu nebyla zjištěna horší účinnost přípravku ze souběžného dovozu než u referenčního přípravku!

S pozdravem a přáním úspěšně zvládnuté chemické ochrany v letošním roce.

 

                                                                         Ing. Jan Křováček, Ph.D., v.r.                                                                                                                                výk. ředitel SPC Čech

Semčice, 16.4.2018