Stanovisko SPCČ k dodatkům RSoD 2018/2019

29. května v 21:15

Vzhledem k narůstajícím dotazům z Vaší strany ohledně podpisu dodatků kupních smluv (RSoD) na cukrovku na rok 2018/19, dovolujeme si níže znovu Vám připomenout pozici SPCČ k těmto dodatkům.

Stanovisko/doporučení SPCČ – dodatky k RSoD 2018/2019

                                                                                                                

Vážení pěstitelé,

                jelikož narůstají dotazy z Vaší strany ohledně podpisu dodatků kupních smluv (RSoD) na cukrovku na rok 2018/19, dovolujeme si níže znovu Vám připomenout pozici SPCČ k těmto dodatkům, která je v současné době neměnná od jednání posledního Představenstva SPCČ, které proběhlo na konci března ve Slatinách.

                Vedení SPCČ chápe velmi složitou situaci na trhu s cukrem. Sešlo se dohromady velmi mnoho nepříznivých faktorů – silný pokles cen cukru v EU, tlak starých zemí na dotace VCS (projevuje se ve vyjednávání nové SZP), tlak EK na přípravky na ochranu rostlin/účinné látky (insekticidy, herbicidy i fungicidy) a ne příliš ideální průběh počasí od zasetí řepy. Tento stav je velmi kritický. Pokud by se mělo zasahovat dodatečně do RSoD 2018/19, ovlivnila by se velmi negativně ekonomika pěstování cukrovky, rentabilita by klesla. Dle návrhu Tereos TTD by to znamenalo ponížení příjmu z 1t vyprodukované cukrovky o 30,- v základní ceně. Díky ponížené garantované ceně se pak sníží i příplatky za kvalitu/za vyšší cukernatost nad 16 %, toto je třeba také zvážit! A navrhované ponížení cen u řízků na polovinu představuje snížení tržby RV za cukrovku o dalších necelých 25,-/t16. Výsledkem návrhu ze strany cukrovaru je ponížená cena o 50,- až 60,-/t.

                Takové snížení ceny je již výrazným zásahem do podepsaných smluv a znamenalo by to zvýšenou ztrátu pěstitelů cukrovky (rámcově 180 mil. Kč).

                Pokud by byla vize zvýšení dotací VCS či jiného dotačního titulu a pokud by byl předpoklad výnosů nad 80 t/ha při standardní jakosti, jsme ochotni dále konstruktivně jednat.

Pro výše uvedená fakta lze následovně sumarizovat náš postoj:

  • stále trvá fakt, že doporučujeme nezasahovat do podepsaných smluv 2018/19, tudíž prozatím nepodepisovat dodatky k RSoD 2018/19 a vyčkat dalších jednání Představenstva a ŘK (budeme pravidelně informovat o aktuálním stavu jednání na webu SPCČ a dopisy)
  • výši doplatku k cukrovce z osevu 2017 ponecháváme s ohledem na nelehkou situaci na trhu s cukrem na vedení společnosti Tereos TTD
  •  není možné podepsané kontrakty dále zhoršovat, pěstování cukrovky je na hraně rentability a bez dotací VCS (citlivé komodity) neperspektivní, hrana rentability je na úrovni 700,-/t16
  • jsme stále nakloněni k dalším jednáním se společností Tereos TTD o dodatcích k RSoD 2018/19 a zejména pak k nové smlouvě pro osev 2019 (RSoD 2019/20)

               

Děkujeme za Vaši dosavadní spolupráci, Vaše názory a podporu, jednotu,

 

                                                                                                                              S pozdravem za SPC Čech

                                     Ing. Jan Křováček, Ph.D., výkonný ředitel

                                                                        v.r.