SZIF vydává upřesněný harmonogram administrace opatření z Jednotné žádosti

19. ledna v 10:51

TISKOVÁ ZPRÁVA

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) informuje, že u některých podpor, o které zemědělci žádají prostřednictvím Jednotné žádosti, dojde k posunu zahájení vydávání rozhodnutí oproti předpokládanému harmonogramu. Nová Společná zemědělská politika (SZP) přinesla řadu změn a nových podmínek, které se promítly také do zpracování žádostí ze strany platební agentury SZIF. 

Celé znění tiskové zprávy zde na odkazu: 
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/zpravy/platby_na_zaklade_jz/jz/1452759680204.pdf