Udržení ploch pro osev cukrovky 2020

18. listopadu v 09:35

Nové informace a výhledy v komoditě cukr - cukrovka

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                      Všem pěstitelům cukrovky

                                                                                                                                               Semčice 29. 10. 2019

Vážení pěstitelé, vážené kolegyně a kolegové,

            podmínky kontraktace na příští rok byly předloženy již na začátku září. Situace v komoditě cukr – cukrová řepa je sice stále složitá, nicméně se dá říct, že začíná být vidět světlo na konci tunelu. Rádi bychom Vám uceleně prezentovali nejnovější informace týkající se současné situace z pohledu výroby cukru na světovém, evropském a domácím trhu, dále z pohledu obchodu a predikce cenového vývoje, z pohledu nových trendů a technologií v pěstování cukrové řepy a především také z pohledu dalších možností v podpoře pěstování cukrové řepy ze strany státu.  Semináře jsou pořádané ve spolupráci SPCČ a Tereos TTD, a.s., budou celkem čtyři, Vaše účast bude rozdělena spádově podle regionu. Těšíme se na Vaši hojnou účast. Program, termíny a místa konání najdete v příloze tohoto průvodního dopisu. Pozvánku na konkrétní místo obdržíte zhruba týden před konáním seminářů.

 

S pozdravem

 

 

 

 

   Ing. Jan Křováček, Ph.D.                                                                                 Ing. Karel Chalupný

    výkonný ředitel SPCČ                                                                          agronomický ředitel Tereos TTD, a.s.

 

 

 

 

Program seminářů k udržení ploch pro osev cukrovky 2020

Nové informace a výhledy v komoditě cukr - cukrovka

 

Čas konání seminářů od 10:00 – 12:30 hod., oběd a občerstvení zajištěno

Místo a čas konání:

pro cukrovar Dobrovice

28. 11. 2019, čtvrtek            Dobrovice - sál Dobrovických muzeí

29. 11. 2019, pátek              Straškov – sál restaurace v Charvátcích

pro cukrovar České Meziříčí

5. 12. 2019, čtvrtek,             Kočí, restaurace Bartoni

6. 12. 2019, pátek,               Smiřice – sál Kulturního zařízení

Program seminářů:

  1. Ing. Jan Křováček, PhD. ; SPCČ

- Informace z jednání CIBE, informace o vyjednané podpoře MZe pro cukrovou řepu, informace o výsledcích výnosů v rámci EU, výhled dalšího vývoje, důvody pro nezbytné udržení ploch v ČR

  1. Ing. Jaromír Chochola, CSc.
  • Trendy a nové technologie v pěstování cukrové řepy, CONVISO SMART, šlechtění na odolnost k cerkosporióze
  1. Ing. Oldřich Reinbergr / Ing. Karel Chalupný; Tereos TTD, a.s.
  • Výhled hospodářského výsledku a očekávané zlepšení cen, cenotvorba řepy a návaznost na aktuální a budoucí ceny cukru a lihu, informace o aktuálním cenovém vývoji a o uzavřené kontraktaci cukru, pokles výroby v důsledku nízkých výnosů a nepřízně počasí a rizika s tím spojená, informace z jednání CEFS
  1. Ing. Otakar Šašek ; SPCČ

-  Shrnutí současné situace, výhled pěstování cukrové řepy v ČR do   budoucna

  1. Diskuze