VH SPC Čech, Bezno

8. dubna v 15:25

Dne 26.4.2016 od 9.00 proběhne v Bezně volební Valná hromada Svazu pěstitelů cukrovky Čech. Požádali jsme o vystoupení vedení MZe a je příslib účasti! Pěstitelé, členové Svazu, jsou srdečně zváni v hojném počtu. Osevy v této době budou plně dokončeny, proto prosím přijďte zvolit zástupce do Představenstva (na 2 roky), Dozorčí rady (na 2 roky) a Předsedu Svazu (3leté volební období). Zároveň také budou voleni z řad pěstitelů zástupci do Řepařské komise TTD. Prosíme v primárkách, které nyní probíhají, posílejte nám náměty pro možné změny nebo podpořte stávající zástupce ve všech zmíněných orgánech.
Pokud jste již tak neučinili, prosíme o zpětnou vazbu u rozeslaných kandidátek na členy budoucího Představenstva.
Kandidátem na Předsedu SPCČ na další období je Ing. Otakar Šašek.
K drobné změně dojde i u DR SPCČ.

Předem děkujeme za Vaši účast na VH.