Výstup z jednání Mimořádné valné hromady SPC Čech

4. října v 22:26

Výstup

z jednání Mimořádné valné hromady (MVH) SPC Čech v Bezně dne 2.10.2018

 

Usnesení

Valná hromada ukládá představenstvu:

  1. pokračovat v jednáních tak, aby se pokusilo dosáhnout majetkového vstupu do cukrovaru formou kapitalizace dohodnuté části pohledávky pěstitelů za cukrovarem
  2. dojednat smluvní podmínky dodávky cukrovky pro rok 2019 bez sankcí a zvýhodnění spojených s pěstovanou výměrou
  3. dojednat zrušení kategorie „ nadsmluvní cukrovka“
  4. neprodleně jednat s ÚKZÚZ ohledně:

a) registrace cukrovky tolerantní ALS inhibitorům

b) vyjednání výjimek a prodloužení registrace plošně používaných a dosud nenahraditelných účinných  látek            na chemickou ochranu cukrovky – viz. prezentace J. Chocholy

       5.  dojednat s cukrovarem vytvoření společného rezervního fondu pro nepojistitelná rizika s podílem nákladů na vytvoření tohoto fondu v poměru 1:1

 

Kontraktace a objednávky osiv pro rok 2019:

 

  • Pokud budou pěstitelé mít zájem o osivo mořené neonikotinoidy, je třeba uskutečnit jeho objednávky do konce října. Potenciálně registrované novinky již budou, až na některé firmy, ve slabším moření bez neonikotinoidů, totéž bude pravděpodobně platit u některých firem pro výrobu osiva po 19.12.2018. Pro detailní informace kontaktujte zástupce osivářských firem.
  • Podmínkou objednání osiva bude uzavření kupní smlouvy s cukrovarem na rok 2019/2020. V příštím týdnu (11.10.2018) proběhne jednání Řepařské komise TTD, tudíž po tomto datu můžete očekávat doporučení ke kontraktaci na další rok.

 

Dotazník SPCČ:

 

            Děkujeme za vyplnění dotazníku v průběhu MVH v Bezně, těm podnikům, které na MVH nebyly, zasíláme přílohou dotazník k vyplnění a prosím o navrácení zpět obratem, aby bylo možné vytvořit širší přehled o názoru pěstitelské základny na tyto otázky. Průběžné výsledky ukázaly, že pěstitelé považují jako minimální cenu cukrovky pro pěstování 700,-/t, zamýšlejí s ohledem na ekonomiku snížit plochy v průměru o 15 %, jsou pro majetkový vstup do cukrovaru. Děkujeme za spolupráci a rychlou reakci!

 

 

 

Ing. Jan Křováček, Ph.D.                  Semčice 3.10.2018                 Ing. Otakar Šašek

                v.r.                                                                                                 v.r.